Tsukioka Yoshitoshi
Tsukioka Yoshitoshi

Luna del Monte Inaba. Il giovane Toyotomi Hideyoshi guida un piccolo gruppo che assale il castello sul Monte Inaba

Autore: Tsukiyoka Yoshitoshi Serie: Cento aspetti della Luna Titolo: Luna del Monte Inaba. Il giovane Toyotomi Hideyoshi guida un piccolo gruppo che assale il castello sul Monte …